Céljainkról

Céljainkról 2018-05-18T11:44:34+00:00

 Tehetséges gyermekeket támogató alap létrehozása, működtetése

Az alap feladata Szentes, Csongrád és környező településein tanuló tehetséges, de szerény anyagi lehetőségekkel bíró gyermekek anyagi támogatása képességeik mind szélesebb és mélyebb kibontakoztatása érdekében. A klub tagjai támogatásuk révén olyan fiatalokat kívánnak felsőfokú képesítéshez juttatni, akik széles látókörrel és szilárd emberi tartással rendelkeznek és szakmai elkötelezettségük mellett mindig segítőkészek maradnak a társadalom segítségre szoruló tagjai iránt.

Támogatottak köre:

  1. Általános iskola felső tagozat 7-8. osztály
  2. Középiskola valamennyi osztálya
  3. Zeneiskola általános iskolai és továbbképzős osztálya
  4. Alapfokú művészeti iskolák

Támogatás módja:

  1. Egyszeri illetve rendszeres anyagi támogatás
  2. Képességfejlesztő táborok, tanfolyamok költségének átvállalása.
  3. Zeneiskolai tandíjak átvállalása.
  4. Saját hangszer beszerzésének részbeni támogatása.
  5. Rotary International ösztöndíjak megpályázásának elősegítése

 Határon túli diákok táboroztatása

A klubunk által szervezett nemzetközi diáktáborok fő célja a barátság, a közös alkotás, a honismeret volt. A programokat a Rotary szellemében, 12-14 éves, tehetséges gyerekek életviteléhez alakítottuk ki, akik részesei lehettek kézműves foglalkozásoknak, ismerkedhettek a helyi és térségbeli nevezetességekkel, kultúrával, kikapcsolódási lehetőségekkel, de örömmel mutatkoztak be otthonról hozott versekkel, prózákkal, énekkel, táncokkal, saját készítésű műalkotásokkal is. lehetőségeink szerint támogatjuk a mások által határon túli gyermekeknek szervezett táborokat is.

  


 Bekapcsolódás a Rotary Nemzetközi Diákcsere Programba

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját. A kiválasztott és gondosan felkészített 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében résztvevő országokba egy tanévre, illetve kisebb számban 3 hónapra. Kiemelkedő tanulmányi eredményű, átlagosnál jóval érdeklődőbb, idegen nyelvet már jól beszélő, más országok kultúráját elfogadni és megtanulni akaró diákok kaphatnak lehetőséget, hogy cserediákként, országuk “nagyköveteként” képviseljék hazájukat távoli, sokszor teljesen ismeretlen országokban.

  


 Tapintható térképek felállítása Szentes és Csongrád belvárosában

A városaink központjában felállítandó bronzba öntött, méretarányos tapintható térképpel a Szentes-Csongrád Rotary Club szándéka szerint a vak és gyengén látó embertársainknak szeretnénk segíteni abban, hogy megismerhessék, megtapasztalhassák a belvárosok nevezetességeit, szépségeit, és egy kicsit a látóknak is, akiket szintén segíthet a tájékozódásban.

  .